La columna vertebral infantil

La columna vertebral és una complexa estructura osteofibrocartilaginosa, articulada i que se situa en la part dorsal del tors. Aquesta funciona, principalment, com a element de sustentació del cos, però també cobreix i protegeix la medul·la espinal. La columna està composta per 33 vertebres, capaces de proporcionar l’estabilitat, amortiment i flexibilitat que el cos necessita

Read more